Członkowie

Rada Misji:

Ks. Józef Okonek SChr – przewodniczący

Monika Bremer – sekretarz

Łukasz Cendrowicz –

Katarzyna Kozubowska –

Maciej Dosz – skarbnik