O nas

Witamy wszystkich serdecznie na stronie
Polskiej Sobotniej Szkole Polskiej Misji Katolickiej Groningen

 

Historia powstania szkoły
Polska Sobotnia Szkoła jest społeczną inicjatywą rodziców należących do Polskiej Misji Katolickiej w Groningen. Swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2016 roku. Idea powstania szkoły dla dzieci przy Polskiej Misji w Groningen kiełkowała od dłuższego czasu i wyrosła na bazie potrzeby serc rodziców, którym nie jest obojętne przekazywanie swoim dzieciom języka ojczystego, kultury wyniesionej z polskich domów, polskich wartości katolickich oraz polskich zwyczajów i historii Polski. Szkoła jest wynikiem potrzeby dbania o zachowanie języka polskiego wśród dzieci środowiska polonijnego,  promocji  polskości wśród Holendrów, integracji międzykulturowej i co najważniejsze wzmacniania poczucia dumy z polskich korzeni wśród Polaków tworzących wspólnotę Polskiej Misji Katolickiej w Groningen.

Cel  szkoły
Polska Sobotnia Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej w Groningen stawia sobie za cel prowadzenie zajęć szkolnych w języku polskim dla dzieci. Oferta skierowana jest do rodziców dzieci  mieszkających w Holandii w obszarze działalności Polskiej Misji Katolickiej w Groningen.
Głównym akcentem edukacji dzieci jest kształtowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, poznania własnych korzeni oraz  korzeni rodziców. Celem równorzędnym jest zapoznawanie dzieci z kulturą polską, historią oraz geografią Polski. Edukacja dzieci przebiega zgodnie z wytycznymi MEN dla dzieci kształcących się za granicą gdzie program integruje nauczanie języka polskiego i literatury z kształceniem w zakresie historii i geografii.  Równorzędnym elementem edukacji dzieci jest nauczanie religii w ramach której dzieci przygotowują się będą do I Komunii św. oraz  bierzmowania.  Młodsze dzieci wprowadzane są w zagadnienia chrześcijańskich wartości.
Nauka w języku polski pozwoli dzieciom z rodzin mieszanych gdzie jedno z rodziców jest polskiego pochodzenia, na zdobycie umiejętności  komunikowania się po polsku co z pewnością przełoży się na budowanie więzi z polskimi dziadkami i rodzinami. Dla dzieci z polskich rodzin gdzie obydwoje rodzice są polskiego pochodzenia nauka języka polskiego da szansę pielęgnowania i rozwijania umiejętności językowych co w przyszłości może zaowocować podjęciem przez dziecko studiów wyższych w Polsce bez trudności i kompleksów.

Misja Szkoły
Misją szkoły jest nauczanie dzieci wartości katolickich, rozwijanie właściwych postaw moralnych oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku polskim. Poprzez rozbudzanie zainteresowania historią Polski kształtować będziemy w dzieciach poczucie dumy z własnych korzeni. Poprzez poznawanie kraju pochodzenia rodziców szkoła przyczyniać się będzie do budowania więzi i relacji z polskimi dziadkami i rodzinami w Polsce.

Motto środowisk polonijnych oddaje w pełni poczucie misji naszej szkoły: „Podaruj dziecku swój język i kulturę ojczystą”.