Sakramenty Św.

Chrzest Św.

Rodzice dziecka zgłaszają pragnienie chrztu dziecka nie później niż 2 tygodnie przed terminem chrztu. Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu: odpis z aktu urodzenia dziecka, dane personalne Rodziców i Rodziców chrzestnych. Jeśli miejscem zamieszkania Rodziców chrzestnych jest Polska, to również należy dostarczyc zaświadczenie z Parafii ich zamieszkania stwierdzające, że są praktykującymi katolikami.

Spowiedź Św.

Kwadrans zawsze, a czasami pół godziny przed każda Mszą Św.

Najświętszy sakrament – I komunia święta

Katecheza przygotowawcza do przyjęcia po raz pierwszy sakramentu pojednania oraz Najświętszego sakramentu jest podejmowana po zgłoszeniu dzieci przez rodziców. Okres przygotowania trwa rok katechetyczny. Rodzice muszą dostarczyć w terminie przynajmniej 3 miesięcy przed datą I Komunii, odpis aktu chrztu dziecka.

Sakrament bierzmowania

Katecheza przygotowawcza do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest podejmowana po zgłoszeniu się kandydatów. Okres przygotowania trwa 2 lata katechetyczne. Bezpośrednie przygotowanie trwa rok katechetyczny.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają zamiar zawarcia małżeństwa przynajmniej trzy miesiące przed terminem ślubu (sam termin można uzgodnić wcześniej). Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu, spisaniu Protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich: dokumenty tożsamości, aktualne świadectwa chrztu św., odpis z aktu małżeństwa lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające planowane zawarcie małżeństwa. Jeśli narzeczeni posiadają świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego, to również je przedstawiają przy zgłoszeniu. Narzeczeni nie mający ukończonego kursu przedmałżeńskiego odbywają go w Misji (4 spotkania, termin wcześniej ogłaszany w Misji, zazwyczaj te kursy odbywają się w Adwencie i Wielkim Poście).

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych jest sakramentem umocnienia wiernych w czasie każdej choroby, zwłaszcza gdy towarzyszą jej leczenie w szpitalu. Sakramentu namaszczenia chorych udziela kapłan po wcześniejszym zgłoszeniu.